Boksyt

Description

Boksyt jest jedną z głównych rud aluminium, składającą się głównie z tlenków glinu.

Kalcynowany boksyt otrzymuje się przez kalcynowanie (ogrzewanie/spiekanie) surowych boksytów o niskiej zawartości żelaza i alkaliów w temperaturach 1600°C-1800°C. W tym procesie kalcynacji powstają wysoko ogniotrwałe fazy mineralne korund i mulit.

Dlatego kalcynowany boksyt jest jednym z najważniejszych surowców do produkcji kształtowanych i niekształtowanych materiałów ogniotrwałych dla hutnictwa, odlewni, zakładów szklarskich i cementowni. Ogniotrwały boksyt kalcynowany jest używany jako surowiec do produkcji cegieł ogniotrwałych o wysokiej zawartości tlenku glinu, odlewów, tworzyw sztucznych i mieszanek do ubijania.

Kalcynowany boksyt ogniotrwały jest również stosowany w niewypalanych monolitycznych materiałach ogniotrwałych.