Tlenek glinu

Elektrokorund zwykły
Brown Fused AluminaBrown Fused Alumina
Description

Elektrokorund zwykły, znany również jako elektrokorund lub brązowy korund, jest wytwarzany z boksytu i węgla podczas stopniowego stapiania w elektrycznym piecu łukowym o wysokiej temperaturze powyżej 2000°C.

Głównym składnikiem elektrokorundu jest tlenek glinu. Brązowy korund jest mniej czysty niż elektrokorund szlachetny (biały). Zawartość Al2O3 w elektrokorundzie waha się od 84% do 97%. Korund brązowy nie zawiera ołowiu i krzemionki oraz zawiera niewielkie ilości TiO2, Fe2O3, CaO i MgO.

BFA jest stosowany w materiałach ściernych, ogniotrwałych oraz w przemyśle kamieniarskim, zwłaszcza w polerowaniu i szlifowaniu, obróbce strumieniowo-ściernej, obróbce metali nieżelaznych i ceramiki, ściernicach ceramicznych oraz papierach i segmentach ściernych.