Spinel

Description

Spinel spiekany (glinowo-magnezowy) jest jednym z najbardziej odpornych związków ogniotrwałych.

Spinel spiekany jest produkowany z tlenku glinu i magnezji palonej o wysokiej czystości poprzez stapianie w elektrycznym piecu łukowym w temperaturze ok. 2800°C, a następnie schładzany i kruszony lub mielony do wymaganych rozmiarów.

Spinel spiekany charakteryzuje się stabilnością termiczno-chemiczną, dużą gęstością nasypową, dobrą odpornością na szok termiczny, dużą odpornością na korozję i detonację.

Spinel spiekany jest używany głównie do produkcji materiałów ogniotrwałych o wysokiej czystości zarówno w postaci monolitycznej, jak i ceglanej. Jest to idealny materiał do zastąpienia materiałów ogniotrwałych magnezowo-chromowych.

Dodatek topionego spinelu magnezowo-glinowego może poprawić odporność na żużel i odporność na szok termiczny wyrobów ogniotrwałych.

Spinel spiekany nie jest materiałem niebezpiecznym.