Tabularny tlenek glinu

Description

Tabularny tlenek glinu to tlenek glinu, który został podgrzany do temperatur ok. 1400°C-1800°C i składa się z kryształów przypominających tabletki.

Tabularny tlenek glinu ma wiele małych zamkniętych porów w pojedynczym krysztale. Zawartość Al2O3 wynosi 99%.

Tabularny tlenek glinu ma wysoką pojemność cieplną i przewodność cieplną, jak również wyjątkową wytrzymałość i stabilność objętościową w wysokich temperaturach.

Dzięki takim właściwościom tabularny tlenek glinu stosowany jest w przemyśle metalurgicznym, szklarskim, ceramicznym i petrochemicznym.

Zwłaszcza tabularny tlenek glinu jest stosowany do produkcji wysokiej jakości formowanych i nieformowanych materiałów ogniotrwałych, w dużych piecach do wytapiania metali i wypalania szkła, ceramiki i porcelany, w produkcji cegieł budowlanych, cementu oraz w spalarniach odpadów.