Боксити

Опис

Кальцинований боксит є одним з найважливіших руд алюмінію, що є сировиною для виробництва фасонних і неформованих вогнетривів.

Кальцинований боксит отримують шляхом випалу (нагрівання/спікання) сирих бокситів із низьким вмістом заліза та лугу при температурах 1600°C–1800°C. У цьому процесі випалу утворюються високотугоплавкі мінеральні фази корунд і муліт.

Тому кальциновані боксити є одним з найважливіших видів сировини для виробництва фасонних і неформованих вогнетривів для сталеливарної промисловості, ливарних, скляних і цементних заводів. Вогнетривкі кальциновані боксити використовуються як сировина для виробництва високоглиноземистої вогнетривкої цегли, ливарних плит, пластмас і трамбувальних сумішей.

Кальцинований вогнетривкий боксит також використовується в необпалених монолітних вогнетривах.